Kategória: Ochrana oceánov

24 Význam hodnotenia vplyvov na životné prostredie

Aký je primárny význam posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)? Najprv si vysvetlime, čo v tomto príspevku znamená slovo „posúdenie vplyvu na životné prostredie“. Proces […]

Čítaj viac