Kategória: Krajina

14 spoločných environmentálnych problémov v rozvojových krajinách

Prírodné prostredie je životne dôležité pre zdravie a spôsob života každého človeka, no obzvlášť dôležité je pre ľudí žijúcich v rozvojových krajinách. Zdravý […]

Čítaj viac

10 bežných environmentálnych problémov v Egypte

Vzhľadom na očakávaný nárast vĺn horúčav, prašných búrok, búrok pozdĺž pobrežia Stredozemného mora a extrémnych poveternostných udalostí je Egypt mimoriadne zraniteľný voči klimatickým zmenám. […]

Čítaj viac

24 Význam hodnotenia vplyvov na životné prostredie

Aký je primárny význam posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)? Najprv si vysvetlime, čo v tomto príspevku znamená slovo „posúdenie vplyvu na životné prostredie“. Proces […]

Čítaj viac

11 Environmentálne dopady ťažby ropy

Naše divoké krajiny a komunity sú vážne ovplyvnené ťažbou ropy. Vŕtacie operácie prebiehajú a spôsobujú znečistenie, prispievajú k zmene klímy, rušia voľne žijúce zvieratá a poškodzujú […]

Čítaj viac