ENVIRONMENTGO

EnvironmentGo!

Environmentgo.com je environmentálna organizácia so zameraním na pomoc praktizujúcim a zamýšľaným ekológom získať ľahký prístup k informáciám, ktoré im pomôžu na ceste – a šíriť povedomie o ochrane životného prostredia, zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov. Náš blog obsahuje niekoľko článkov o životnom prostredí pre študentov, venujeme sa aj článkom o otázky životného prostredia a životné prostredie ako celok. 

MISSION

Byť hlasom zmeny smerom k klimatickým opatreniam a trvalo udržateľnému rozvoju, prostredníctvom ktorých zapálime a rozdúchame v ľuďoch vášeň pre vytváranie udržateľnej budúcnosti.
 

VISION

Naša misia v EnvironmentGo! je šíriť povedomie o zachovaní a ochrane prírodného prostredia a vzdelávať verejnosť o zanechaní trvalo udržateľnej planéty pre súčasné a budúce generácie.