Kategória: Stromy

12 najvýznamnejších environmentálnych problémov v Brazílii

Brazília je s 10 – 18 % celosvetovej bioty biologicky najrozmanitejšou krajinou na svete. Avšak v dôsledku znečistenia, nadmerného využívania, degradácie biotopov a chudobných […]

Čítaj viac

24 Význam hodnotenia vplyvov na životné prostredie

Aký je primárny význam posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)? Najprv si vysvetlime, čo v tomto príspevku znamená slovo „posúdenie vplyvu na životné prostredie“. Proces […]

Čítaj viac