Kategória: Baníctvo

12 najvýznamnejších environmentálnych problémov v Brazílii

Brazília je s 10 – 18 % celosvetovej bioty biologicky najrozmanitejšou krajinou na svete. Avšak v dôsledku znečistenia, nadmerného využívania, degradácie biotopov a chudobných […]

Čítaj viac

11 Environmentálne dopady ťažby ropy

Naše divoké krajiny a komunity sú vážne ovplyvnené ťažbou ropy. Vŕtacie operácie prebiehajú a spôsobujú znečistenie, prispievajú k zmene klímy, rušia voľne žijúce zvieratá a poškodzujú […]

Čítaj viac