10 globálnych environmentálnych projektov

Environmentálna uvedomelosť rozumie životnému prostrediu, vplyvom ľudského správania naň a dôležitosti jeho ochrany. V tomto článku sú projekty environmentálneho povedomia, ktoré pomôžu zvýšiť naše povedomie o životnom prostredí

Environmentálne povedomie je hnutie, ktoré učí, že je potrebné, aby ľudia rešpektovali a chránili svoje prirodzené prostredie. Ľudské aktivity v priebehu času spôsobili devastujúci vplyv na životné prostredie, ovplyvňujúc pôdu, voľne žijúce zvieratá a vodu.

Rozšírením povedomia ostatných o tom, že fyzické prostredie je krehké a nepostrádateľné, môžeme začať riešiť problémy, ktoré ho ohrozujú, a to tak, že sa o životné prostredie budeme maximálne starať. Šírenie environmentálneho povedomia môže tiež chrániť naše prírodné zdroje a znížiť ničenie Zeme.

Učenie sa spôsobov ochrany životného prostredia zachová naše prírodné zdroje a zabezpečí udržateľný svet pre budúce generácie. V tomto článku sme preskúmali globálne projekty, ktoré nám pomôžu uvedomiť si naše životné prostredie.

Projekty environmentálneho povedomia

10 globálnych environmentálnych projektov

Navrhli sme tieto globálne projekty na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí na efektívne povedomie jednotlivcov o životnom prostredí.

 • Environmentálna výchova
 • Environmentálna osvetová kampaň
 • Udalosti a aktivity
 • Vytváranie videí a písanie článkov
 • Investovanie do vhodnej technológie
 • Úspora energie a vody
 • Vykonanie auditu koša
 • Rally alebo marec
 • Projekty kompostovania, opätovného použitia a recyklácie
 • Výsadba stromov

1. Environmentálna výchova

Environmentálna výchova sa rýchlo stáva bežnou súčasťou moderného vzdelávacieho systému. Každý musí vedieť o životnom prostredí, najmä o potenciáli problémy so zmenou klímy.

Školy sa preto snažia získať viac študentov, aby vyjadrili svoje vedomosti. Na základe danej témy sa vedie a vytvára viacero výskumných prác a iných prác.

Rastie potreba rýchlej služby písania esejí, ktorá by študentom pomohla podrobnejšie ich analyzovať. Diskutuje sa o dôležitosti začlenenia ekologickej výchovy do školských osnov.

Ekologická výchova poskytuje hlbšie pochopenie environmentálnych problémov a ich vplyvu na našu planétu. Zvyšovaním povedomia robíme lepšie rozhodnutia o udržateľnosti. To zahŕňa pochopenie vplyvu našich každodenných činností na životné prostredie.

2. Environmentálna osvetová kampaň

Kampane na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí sa týkajú organizovania a vzdelávania širokej verejnosti o dôležitosti pochopenia zraniteľnosti nášho životného prostredia a jeho ochrany. Podpora environmentálneho povedomia je efektívnym spôsobom, ako sa stať environmentalistom a vytvoriť lepší zajtrajšok pre naše deti.

Jediná dôležitá vec, ktorú treba urobiť s kampaňou na zvýšenie povedomia o životnom prostredí, je upozorniť ľudí na nebezpečenstvo nadmernej spotreby a využívania, ktoré robíme, čo je viac, než je potrebné.

Ľudia musia lepšie porozumieť hrozbám pre našu planétu, aby si uvedomili hĺbku znepokojenia nášho životného prostredia. Preto existuje povedomie o problematike ako napr zdravie životného prostredia, Globálne otepľovaniea udržateľný rozvoj.

Kampane na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí môžu pomôcť pri:

 • Rozvíjanie zručností pri riešení problémov pri hospodárení s prírodnými zdrojmi na úrovni strednej školy.
 • Vytváranie reálnych životných podmienok v životnom prostredí na všetkých stupňoch škôl na pochopenie environmentálnych problémov.
 • Odovzdanie základných vedomostí jednotlivcom o problematike životného prostredia.

3. Udalosti a aktivity

Vlády, súkromné ​​organizácie, jednotlivci a mimovládne organizácie môžu hostiť podujatia a aktivity, ako sú hosťujúci rečníci, filmové projekcie alebo prírodné festivaly, podporovať environmentálne povedomie a povzbudzovať študentov, aby sa zapájali do problematiky životného prostredia.

Stále je možné zvážiť aj implementáciu programov a podujatí na recykláciu a znižovanie odpadu. Školy môžu vytvoriť recyklačné programy a povzbudiť študentov, aby znížili množstvo odpadu používaním opakovane použiteľných nádob a znížením používania jednorazových výrobkov.

4. Vytváranie videí a písanie článkov

Uverejnenie obsahu na zvýšenie povedomia o environmentálnych problémoch je environmentálny projekt, ktorý sa začal používať v poslednom čase. Táto metóda je užitočná najmä vtedy, keď chcete vzbudiť nádej alebo si posvietiť na neznáme témy. Vždy je priestor na ďalšie články a videá o tom, ako môžu ľudia pozitívne zmeniť životné prostredie.

Na publikovanie obsahu môžete použiť online platformy, ako sú blogy, sociálne médiá a YouTube. Nakoniec by tento obsah mal byť úložiskami, ktoré pomôžu zvýšiť povedomie. Napríklad nikdy nemôžeme mať príliš veľa informácií o klimatických zmenách.

5. Investovanie do vhodnej technológie

Zvážte investíciu do vhodnej technológie, ako je čistá energia (slnečná alebo veterná), ak nie pre váš domov, potom možno do komunitného centra.

To podporuje prechod na čistú a obnoviteľnú energiu a môže slúžiť aj ako projekt, ktorý bude znázorňovať rozsiahly efekt využívania zdrojov ľuďmi v životnom prostredí.

6. Úspora energie a vody

V súlade s témou domova je šetrenie energiou ďalším spôsobom, ako preukázať environmentálne povedomie. Jedným jednoduchým spôsobom, ako ušetriť energiu, je vypnúť svetlá, keď sa nepoužívajú.

Niektorí ľudia dokonca inštalujú solárne panely a iné druhy alternatívnych zdrojov energie. Existuje veľký potenciál, aby sa solárna energia v budúcnosti stala bežnou a efektívnou.

Pri šetrení vodou by sme tiež mali dbať na to, aby sme neplytvali vodou tým, že by sme nechali bežať kohútik pri čistení zubov. Voda je cenný prírodný zdroj, ktorý často považujeme za samozrejmosť.

V mnohých častiach sveta je čistá voda vzácna. Uvedomenie si toho je obrovským krokom v demonštrácii environmentálneho povedomia.

7. Vykonanie auditu koša

Neexistuje nič, čo by niekoho viac upozornilo na odpad, ktorý produkujú, ako audit odpadu. Domácnosti alebo kancelárie sa vyzývajú, aby zvyšovali povedomie o týchto environmentálnych problémoch vrátane plastov na jedno použitie, elektronického odpadu atď.

Napríklad v škole alebo kancelárii môžete umiestniť listy papiera s perami blízko všetkých nádob na odpadky. Donúťte každého, aby si zapísal každú vec, ktorú vyhodí, či už obal od cukríkov alebo iPhone.

Stanovte si termín ukončenia auditu, môže to byť týždeň alebo mesiac. Na konci obdobia budú všetci zainteresovaní vedieť, ktoré predmety najviac vyhadzujú. Každá položka môže vytvoriť cieľ alebo podporiť ekologickú náhradu. V opačnom prípade ľudia nemusia presne pochopiť, koľko odpadu vyhodia.

8. Rally alebo marec

Štrajk môže byť účinným spôsobom, ako upútať pozornosť. Ako napríklad ľudový klimatický pochod v roku 2017 vo Washingtone, DC

To isté sa stalo v roku 2019, keď sa milióny ľudí na celom svete zhromaždili vo svojich krajinách pred samitom OSN o zmene klímy, a znova v roku 2022, keď Piatky pre budúcnosť uskutočnili globálne štrajky na protest proti globálnemu otepľovaniu. Tieto udalosti získali významné spravodajstvo.

Ak však nemôžete nájsť zhromaždenie alebo pochod, môžete sa porozprávať s podobne zmýšľajúcimi jednotlivcami a zorganizovať si svoj vlastný. Všade sú aktivisti v oblasti klimatických zmien, takže nebudete musieť veľmi ťažko hľadať ľudí, ktorí vám chcú pomôcť. Nezabudnite propagovať svoje podujatie včas a často, aby ste dosiahli vysokú účasť.

Zhromaždenia a pochody môžu byť obzvlášť účinné, keď máte miestne problémy súvisiace s klímou, okolo ktorých by ste sa mohli zhromaždiť.

9. Projekty kompostovania, opätovného použitia a recyklácie

Recyklácia je ďalšou veľkou súčasťou vyjadrenia environmentálneho povedomia. Ako spotrebiteľ by ste pri kúpe produktu mali klásť dôraz na materiály použité na výrobu, aby ste určili, či je produkt environmentálne udržateľný alebo nie.

Napríklad pri nákupe oblečenia si môžete zvoliť nákup oblečenia a výrobkov, ktoré obsahujú skôr prírodné vlákna/materiály ako syntetické. Nakupujte opakovane použiteľné výrobky, ako sú sklenené fľaše, vrecká a poháre. Vyhnite sa nákupu jednorazového tovaru, ako sú papierové utierky, plastové fľaše a plastové vrecká.

Aj keď ide o opatrenia s vážnym dopadom na vytvorenie environmentálneho povedomia medzi vašou domácnosťou a blízkymi, ktorí vás navštívia, vedenie nesprávnym príkladom je často vedľajším produktom dobre mieneného nadšenia pre opatrenia v oblasti klímy.

Mnoho ľudí musí pred začatím recyklácie alebo kompostovania viac preskúmať a nakoniec to urobí nesprávne. Takto vznikol wishcycling, ktorý dáva do recyklácie niečo, o čom si nie ste istí, a dúfate, že zariadenie sa o to postará.

Akcie ako je táto, hoci sú zarámované s pozitívnou motiváciou, majú škodlivé vedľajšie účinky. Kompostovanie funguje podobne. Či už používate stolový kompostér alebo červotoč, je nevyhnutné ukázať vašej domácnosti a návštevníkom vhodný protokol.

10. Výsadba stromov

Výsadba stromov je uznávaná ako jedna z najpútavejších, šetrné k životnému prostrediu aktivity, do ktorých sa ľudia môžu zapojiť, aby zlepšili našu planétu. Stromy poskytujú množstvo výhod, z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska, ako aj z estetického hľadiska.

Výsadba stromov ponúka mnoho výhod pre životné prostredie, z ktorých niektoré zahŕňajú schopnosť absorbovať znečisťujúce plyny a pachy a pôsobiť ako filter, keď sa v listoch zachytia malé častice.

Stromy znižujú riziko vzniku erózia akumuláciou vody a prerušením sily dažďa pri páde stromy tiež pohlcujú zvuk a znižujú hlukové znečistenie, prispievajú k zvýšeniu biodiverzita keďže sa stávajú zdrojom potravy a prirodzené prostredie pre voľne žijúce živočíchy.

Odstraňujú a ukladajú uhlík z atmosféry, spomaľujú silné dažde, znižujú riziko záplav, zlepšujú kvalitu vzduchu a zlepšujú efekt mestského tepelného ostrova tým, že odrážajú slnečné svetlo a poskytujú tieň.

Okrem toho fyzická hmotnosť stromu pozostáva z približne 50 % uhlíka, pretože takéto stromy majú silný účinok na zmiernenie zmeny klímy, keď sú v dostatočne veľkom počte.

Ak sa chcete zapojiť do tohto projektu, môžete sa poradiť s miestnymi úradmi životného prostredia, aby ste určili typ a počet potrebných stromov, ako aj miesto výsadby.

záver

Zajtrajší lídri musia byť pripravení na zajtrajšie výzvy a primerane pripravení na budúcnosť, ktorú zdedia naše deti. Environmentálne povedomie je kľúčom k lepšiemu povedomiu o prírodnom svete.

Podpora environmentálneho povedomia je nevyhnutnou súčasťou práce environmentálneho správcu. Prostredníctvom týchto projektov sa môžete začať podieľať na zmene a zároveň učiť svoju komunitu, čo je potrebné na vytvorenie udržateľnej budúcnosti.

Odporúčanias

 1.  7 smrteľných environmentálnych dopadov erózie pôdy
  .
 2. 5 najlepších Environmentálnych spoločností v Lagos
  .
 3. 14 inteligentných spôsobov, ako zvýšiť povedomie o problémoch životného prostredia
  .
 4. 10 online študijných programov v oblasti environmentálneho zdravia
  .
 5. Ako sa zbaviť starého oblečenia s ohľadom na životné prostredie
Environmentálny konzultant at Životné prostredie Choď! | + príspevky

Ahamefula Ascension je konzultant v oblasti nehnuteľností, analytik údajov a autor obsahu. Je zakladateľom Hope Ablaze Foundation a absolventom environmentálneho manažmentu na jednej z prestížnych vysokých škôl v krajine. Je posadnutý čítaním, výskumom a písaním.

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.